logo
ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง ด้วยราคาที่คุณพอใจ
ค้นหา
ยี่ห้อ
ขนาด
ราคา
฿
-
฿
ล้างค่าลูกลอย ซันวา 4 หุน
 • รหัสสินค้า : 02-28-004-0009
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
195 ฿
ลูกลอย ซันวา 1 
 • รหัสสินค้า : 02-28-004-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
435 ฿
ลูกลอย ซันวา 6 หุน
 • รหัสสินค้า : 02-28-004-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
270 ฿
มินิบอลวาล์ว 3 ทาง 2 วาล์ว ANA
 • รหัสสินค้า : 02-28-002-0015
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : อัน
259 ฿
สต๊อบวาวล์ 3 ทาง SANWA ผ.ม.ผ
 • รหัสสินค้า : 02-28-002-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
115 ฿
สต๊อบวาวล์ 3 ทาง SANWA ผ.ผ.ผ
 • รหัสสินค้า : 02-28-002-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
115 ฿
สต๊อบวาวล์ SANWA 4 หุน ผ/ผ
 • รหัสสินค้า : 02-28-002-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
75 ฿
สต๊อบวาวล์ SANWA 4 หุน ม/ม
 • รหัสสินค้า : 02-28-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
75 ฿
สต๊อบวาวล์ SANWA 4 หุน ผ/ม
 • รหัสสินค้า : 02-28-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
75 ฿
ข้อต่อเกลียวใน 4 - ตราบ้าน
 • รหัสสินค้า : 02-13-008-0013
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
100 ฿
ข้อต่อเกลียวใน 3 - ตราบ้าน
 • รหัสสินค้า : 02-13-008-0012
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
55.7 ฿
ข้อต่อเกลียวใน 2 - ตราบ้าน
 • รหัสสินค้า : 02-13-008-0011
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
27.9 ฿
ข้อต่อเกลียวใน 1/2 - ตราบ้าน
 • รหัสสินค้า : 02-13-008-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
3 ฿
ข้อต่อเกลียวนอก 4 - ตราบ้าน
 • รหัสสินค้า : 02-13-007-0012
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
93.2 ฿
ข้อต่อเกลียวนอก 3 - ตราบ้าน
 • รหัสสินค้า : 02-13-007-0011
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
46.3 ฿
ข้อต่อเกลียวนอก 1/2 - ตราบ้าน
 • รหัสสินค้า : 02-13-007-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
2.6 ฿
สามทาง 90 องศา 3 - ตราบ้าน (1:8)
 • รหัสสินค้า : 02-13-003-0011
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
157 ฿
สามทาง 90 องศา 1/2 - ตราบ้าน (1:100)
 • รหัสสินค้า : 02-13-003-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
4.8 ฿
ข้องอ 90 องศา 4 - ตราบ้าน (1:5)
 • รหัสสินค้า : 02-13-002-0014
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
160 ฿
ข้องอบาง 90 องศา 2 - ตราบ้าน (1:25)
 • รหัสสินค้า : 02-13-002-0013
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
11.6 ฿
ข้องอ 90 องศา 3 - ตราบ้าน (1:5)
 • รหัสสินค้า : 02-13-002-0012
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
82 ฿
ข้องอ 90 องศา 11/2 - ตราบ้าน (1:50)
 • รหัสสินค้า : 02-13-002-0011
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
18.3 ฿
ข้องอ 90 องศาบาง 4 - ตราบ้าน (1:8)
 • รหัสสินค้า : 02-13-002-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
70.5 ฿
ข้องอ 90 องศา 2 - ตราบ้าน (1:30)
 • รหัสสินค้า : 02-13-002-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
19 ฿
ข้องอ 90 องศา 1/2 - ตราบ้าน (1:180)
 • รหัสสินค้า : 02-13-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
3 ฿
ข้อต่อตรง 4 - ตราบ้าน (1:8)
 • รหัสสินค้า : 02-13-001-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
90 ฿
ข้อต่อตรง 2 - ตราบ้าน (1:50)
 • รหัสสินค้า : 02-13-001-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
13 ฿
ต่อตรงลด 3x2 -ตราช้าง (1:10)
 • รหัสสินค้า : 02-12-031-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
65 ฿
ต่อตรงลดบาง 4x2 1/2 -ตราช้าง (ชิ้น)
 • รหัสสินค้า : 02-12-031-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
43.4 ฿
ต่อตรงลดบาง 3x2 -ตราช้าง (ชิ้น)
 • รหัสสินค้า : 02-12-031-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
25.2 ฿
ต่อตรงลดบาง 3x1 1/2 -ตราช้าง (ชิ้น)
 • รหัสสินค้า : 02-12-031-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
23.1 ฿
ต่อตรงลด 2x1 1/2 -ตราช้าง (1กล่อง:30)
 • รหัสสินค้า : 02-12-031-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
19 ฿
สามทางลด-บาง 4 x 2 - ตราช้าง (1กล่อง:10)
 • รหัสสินค้า : 02-12-030-0012
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
105 ฿
สามทางลด-บาง 4 x 3 - ตราช้าง (1กล่อง:8)
 • รหัสสินค้า : 02-12-030-0009
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
124 ฿
สามทางลด-บาง 4 x 21/2 - ตราช้าง (1กล่อง:10)
 • รหัสสินค้า : 02-12-030-0008
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
115 ฿
สามทางลด-บาง 4 x 2 - ตราช้าง (1กล่อง:10)
 • รหัสสินค้า : 02-12-030-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
105 ฿
สามทางลด-บาง 3 x 21/2 - ตราช้าง (1กล่อง:15)
 • รหัสสินค้า : 02-12-030-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
60 ฿
สามทางลด-บาง 3 x 2 - ตราช้าง (1กล่อง:20)
 • รหัสสินค้า : 02-12-030-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
45 ฿
สามทางลด-บาง 3 x 11/2 - ตราช้าง (1กล่อง:10)
 • รหัสสินค้า : 02-12-030-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
38 ฿
สามทางลด-บาง 21/2 x 2 - ตราช้าง (1กล่อง:12)
 • รหัสสินค้า : 02-12-030-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
26 ฿
สามทางลด-บาง 2 x 11/2 - ตราช้าง (1กล่อง:25)
 • รหัสสินค้า : 02-12-030-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
21 ฿
สามทางลด-บาง 2 x 11/4 - ตราช้าง (1กล่อง:30)
 • รหัสสินค้า : 02-12-030-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
19 ฿
สามทางวาย-บาง 4 - ตราช้าง (1กล่อง:5)
 • รหัสสินค้า : 02-12-029-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
161 ฿
สามทางวาย -บาง 3 - ตราช้าง (1กล่อง:12)
 • รหัสสินค้า : 02-12-029-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
84 ฿
สามทางวาย -บาง 21/2 - ตราช้าง (1กล่อง:15)
 • รหัสสินค้า : 02-12-029-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
64 ฿
สามทางวาย -บาง 2 - ตราช้าง (1กล่อง:15)
 • รหัสสินค้า : 02-12-029-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
35 ฿
สามทางบาง 6 - ตราช้าง
 • รหัสสินค้า : 02-12-028-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
0 ฿
สามทางบาง 4 - ตราช้าง (1กล่อง:7)
 • รหัสสินค้า : 02-12-028-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
93 ฿
สามทางบาง 3 - ตราช้าง (1กล่อง:15)
 • รหัสสินค้า : 02-12-028-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
40 ฿
สามทางบาง 21/2 - ตราช้าง (1กล่อง:20)
 • รหัสสินค้า : 02-12-028-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
26 ฿