logo
ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง ด้วยราคาที่คุณพอใจ
ค้นหา
ยี่ห้อ
ขนาด
ราคา
฿
-
฿
ล้างค่าพุ๊กเกลียวเหล็ก ตราเพชร 32 MM พร้อมสกรู 10MM …
 • รหัสสินค้า : 11-56-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
10 ฿
สกรูปลายแหลม SCK WC3 14x14 x 2แปไม้
 • รหัสสินค้า : 11-03-017-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
1.4 ฿
สกรูคอลาย #8-18x25 (1) SUG ยึดแผ่นเรียบ(ตัว)
 • รหัสสินค้า : 11-03-007-0020
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
0.6 ฿
สกรูยึดหลังคาเหล็ก 10 x 13(ยึดแป) โปรฟาส
 • รหัสสินค้า : 11-03-007-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
185 ฿
สกรูยึดหลังคาเหล็ก 12 x 48 (โปรฟาส์ท)
 • รหัสสินค้า : 11-03-007-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
170 ฿
สกรูยึดหลังคาเหล็ก 12-14x48 SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-007-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
1.8 ฿
สกรูยึดลอนแปเหล็ก SUG 12-14x55 (100:1)
 • รหัสสินค้า : 11-03-007-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
1.8 ฿
สกรูยึดไม้ฝามีปีก SUG 7x19x25 แปรเหล็ก(1:250)…
 • รหัสสินค้า : 11-03-006-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
220 ฿
สกรูยึดไม้ฝามีปีก SUG 7x19x25 แปรเหล็ก 1
 • รหัสสินค้า : 11-03-006-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
1.2 ฿
สกรูยึดไม้ฝา SUG 7 - 19x32 แปไม้
 • รหัสสินค้า : 11-03-006-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
1 ฿
สกรูยึดแผ่นเรียบ รุ่นใหม่ SUG 6-17 x 3/4 แปไม…
 • รหัสสินค้า : 11-03-005-0009
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
235 ฿
สกรูยึดแผ่นเรียบ SUG 6-17 x 3/4 แปไม้
 • รหัสสินค้า : 11-03-005-0008
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
250 ฿
สกรูยึดแผ่นเรียบรุ่นใหม่ SUG 6-17x3/4
 • รหัสสินค้า : 11-03-005-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
0.5 ฿
สกรูยึดแผ่นเรียบ SUG 6-17x1 แปไม้
 • รหัสสินค้า : 11-03-005-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
0.6 ฿
สกรูยึดแผ่นเรียบ SUG 6-17x1 แปไม้ (1:500)
 • รหัสสินค้า : 11-03-005-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
280 ฿
สกรูยึดแผ่นเรียบ SUG 6-17x3/4 แปไม้
 • รหัสสินค้า : 11-03-005-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
0.5 ฿
สกรูยึดแผ่นเรียบ #8-18x32 ( 11/4 ) SUG (1:250…
 • รหัสสินค้า : 11-03-005-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
145 ฿
สกรูยึดแผ่นเรียบ #8-18x32 (11/4) SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-005-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
0.8 ฿
สกรูยึดแผ่นเรียบ #8-18x3/4 SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-005-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
0.6 ฿
สกรูยึดแปเหล็ก #8 x 3/4 P.H SUG (1:1000)
 • รหัสสินค้า : 11-03-004-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
350 ฿
สกรูยึดแปเหล็ก #8 x 3/4 P.H SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-004-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
0.5 ฿
สกรูแปรเหล็ก 3 #10-16 x 75 Y/Z SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-004-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
2 ฿
สกรูปลายสว่าน #8 x 2 1/2 F.H SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-003-0045
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
1.2 ฿
สกรูปลายสว่าน 10 X 3/4 SUG PH (1:1000)
 • รหัสสินค้า : 11-03-003-0009
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
0.5 ฿
สกรูปลายสว่าน #8 x 3/4 F.H SUG (1:1000)
 • รหัสสินค้า : 11-03-003-0008
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
350 ฿
สกรูปลายสว่าน #8 x 3/4 F.H SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-003-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
0.5 ฿
สกรูปลายสว่าน #8 x 2 F.H SUG (1:300)
 • รหัสสินค้า : 11-03-003-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
250 ฿
สกรูปลายสว่าน #8 x 2 F.H SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-003-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
1.2 ฿
สกรูปลายสว่าน #8 x 11/2 F.H SUG (1:500)
 • รหัสสินค้า : 11-03-003-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
320 ฿
สกรูปลายสว่าน #8 x 1 F.H SUG (1:1000)
 • รหัสสินค้า : 11-03-003-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
420 ฿
สกรูปลายสว่าน #8 x 1 F.H SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-003-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ตัว
0.6 ฿
สกรูปลายสว่าน 10 X 3/4 SUG PH (1:1000)
 • รหัสสินค้า : 11-03-003-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
385 ฿
สกรูคอลาย #8-18x25 (1) SUG (1:500) ยึดแผ่นเรี…
 • รหัสสินค้า : 11-03-002-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
240 ฿
สกรู 6 x 1 ดำ (ไดวอล) SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-001-0014
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
60 ฿
สกรู #6 x 3/4 ดำ (ไดวอล) GPH (1:36)
 • รหัสสินค้า : 11-03-001-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
65 ฿
สกรู #6 x 1 ดำ (ไดวอล) Butterfly
 • รหัสสินค้า : 11-03-001-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
58 ฿
สกรู #6 x 3/4 ดำ (ไดวอล) Butterfly
 • รหัสสินค้า : 11-03-001-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
58 ฿
สกรู 6 x 1 ดำ (ไดวอล) SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-001-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
60 ฿
สกรู 6 x 11/4 ดำ (ไดวอล) SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-001-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
60 ฿
สกรู 6 x 11/2 ดำ (ไดวอล) SUG
 • รหัสสินค้า : 11-03-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : กล่อง
60 ฿