logo
ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง ด้วยราคาที่คุณพอใจ
ค้นหา
ยี่ห้อ
ขนาด
ราคา
฿
-
฿
ล้างค่าเหล็ก C 3 x 1"1/2 (1.2มิล)(ซิ้งค์)พ่นเหลือง…
 • รหัสสินค้า : 01-02-018-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
285 ฿
เหล็ก C 3 x 1"1/2 (1.6มิล)(ซิ้งค์)พ่นม่วง [1…
 • รหัสสินค้า : 01-02-018-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
345 ฿
-เหล็ก C 4"*2" ขาว มอก. [16.+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0184
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
510 ฿
-เหล็ก C 3"*1"1/2 ขาว มอก. [15-16]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0057
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
440 ฿
-เหล็ก C 4"*2" เขียว-ม่วง 2.3 มิล มอก. [21+…
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0056
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
750 ฿
เหล็ก C 5 x 2 (มอก.) 3.2 มิล  ส้ม  [32-33]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0055
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
800 ฿
เหล็ก C 4"*2" เขียว-ม่วง 2.3 มิล มอก. [21+…
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0054
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ :
820 ฿
เหล็ก C 4"*2" ขาว มอก. [16.+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0053
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
620 ฿
-เหล็ก C 3*11/2 ขาว มอก. [15-16]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0052
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
675 ฿
เหล็ก C 3 x 11/2 (1.5มิล)(ซิ้งค์)พ่นแดง [9.3…
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0049
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
285 ฿
เหล็ก C 4*2เหลือง มอก. [17 -]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0037
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
580 ฿
-เหล็ก C 3 x 11/2 มอก. เขียว-เหลือง [11+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0019
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
340 ฿
เหล็ก C 3*11/2 เขียว-เหลือง มอก [11+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0018
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
445 ฿
เหล็ก C 4*2 ฟ้า มอก. [14-15]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0015
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
530 ฿
เหล็ก C 6*2 ขาว 2.3 มิล มอก. [26-27]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0014
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1060 ฿
เหล็ก C 6*2 ส้ม 3.2 มิล มอก. [37-38]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0013
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
940 ฿
เหล็ก C 6*2 เขียว 3.2 มิล มอก. [36-37]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0012
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1320 ฿
เหล็ก C 5*2 ม่วง 2.3 มิล มอก. [24-25]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0011
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
610 ฿
เหล็ก C 4*2 บรอนซ์-ทอง 3.2 มิล มอก. [30+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1060 ฿
เหล็ก C 4*2 บรอนซ์-เขียว มอก. [18.8]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0008
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
700 ฿
เหล็ก C 4*2 ชมพู-เขียว มอก. [19-20]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
750 ฿
เหล็ก C 4*2 เขียว 2.3 มิล มอก. [22-23]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
799 ฿
เหล็ก C 3*11/2 บรอนซ์-ม่วง 2.3 มิล มอก. [17+…
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
640 ฿
เหล็ก C 3*11/2 เหลือง มอก. [13+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
510 ฿
เหล็ก C 3*11/2 ขาว มอก. [15-16]
 • รหัสสินค้า : 01-02-002-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
590 ฿