logo
ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง ด้วยราคาที่คุณพอใจ
ค้นหา
ยี่ห้อ
ขนาด
ราคา
฿
-
฿
ล้างค่าเหล็กกล่อง 2"*1" ม่วง 1 มิล (ซิ้งค์) [5.3…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0050
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
235 ฿
เหล็กกล่อง 1/2 เหลือง 1.2 มิล(ซิ้งค์) [2…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0049
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
90 ฿
เหล็กกล่อง 1/2 ม่วง 1.5 มิล(ซิ้งค์) [2.5+…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0048
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
107 ฿
เหล็กกล่อง 3"*3" 1.8 มิล  ซิ้งค์[21]  ฟ้า
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0047
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1285 ฿
เหล็กกล่อง 4"*2" ม่วง 2.0 มิล (ซิ้งค์) [24-2…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0046
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
600 ฿
เหล็กกล่อง 3"*1"1/2 ม่วง 2.0 มิล (ซิ้งค์) [1…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0045
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
460 ฿
เหล็กกล่อง 3"*1"1/2 ส้ม 1.8 มิล (ซิ้งค์) [17…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0044
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
799 ฿
เหล็กกล่อง 4"*2" 1.8 มิล  ซิ้งค์ [19-20 +-] เ…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0043
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
905 ฿
เหล็กกล่อง 1 1/4 x 1 1/4 1.5 มิล (ซิ้งค์) แ…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0042
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
319 ฿
เหล็กกล่อง 4"*4" 1.8 มิล  ซิ้งค์ [27 +-] ฟ้า
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0041
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1600 ฿
เหล็กกล่อง 2"*1" เขียว 1.6 มิล (ซิ้งค์) [9]
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0040
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
300 ฿
เหล็กกล่อง 2"*1" ชมพู 1.4 มิล (ซิ้งค์) [8]
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0039
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
250 ฿
เหล็กกล่อง 3/4 แดง 1.5 มิล ซิ้ง [4-5]
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0038
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
155 ฿
เหล็กกล่อง 2"*1" 1.5 มิล  ซิ้งค์[8.9+-] แดง
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0037
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
330 ฿
เหล็กกล่อง 2"*2" 1.5 มิล  ซิ้งค์[12+-] แดง
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0036
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
525 ฿
เหล็กกล่อง 4"*4" 1.5 มิล  ซิ้งค์[24-25+-] แดง
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0035
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1080 ฿
เหล็กกล่อง 3"*1"1/2 แดง 1.5 มิล (ซิ้งค์)  [14…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0034
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
560 ฿
เหล็กกล่อง 4"*2" เหลือง 1.2 มิล (ซิ้งค์) [14…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0032
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
635 ฿
เหล็กกล่อง 2" x 1" เหลือง 1.2 มิล (ซิ้งค์) […
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0031
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
310 ฿
เหล็กกล่อง 1"1/4*11/4 เขียว 1.2 มิล (ซิ้งค์)…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0030
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
270 ฿
เหล็กกล่อง 3"*3" 1.5 มิล  ซิ้งค์[17-18] แดง
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0012
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
820 ฿
เหล็กกล่อง 3/4 " เหลือง 1.2 มิล (ซิ้งค์) [3]
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0011
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
145 ฿
เหล็กกล่อง 1"*1" แดง 1.5 มิล (ซิ้งค์) [5+-]…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0009
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
230 ฿
เหล็กกล่อง 4"*2" แดง 1.5 มิล (ซิ้งค์) [18]
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
745 ฿
เหล็กกล่อง 3"*1"1/2 เหลือง 1.2 มิล (ซิ้งค์)…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
455 ฿
เหล็กกล่อง 2"*2" 1.2 มิล เหลือง (ซิ้งค์) [10…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
410 ฿
เหล็กกล่อง 1"1/2*1"1/2 เหลือง 1.2 มิล (ซิ้งค์…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
310 ฿
เหล็กกล่อง 1"1/2*1"1/2 แดง 1.5 มิล (ซิ้งค์)…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
385 ฿
เหล็กกล่อง 1"*1" เหลือง 1.2 มิล (ซิ้งค์) [4+…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
223 ฿
เหล็กกล่อง 1/2 เหลือง 1.2 มิล(ซิ้งค์) [2…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0051
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
96 ฿
-เหล็กกล่อง 3"*1"1/2 เหลือง 1.2 มิล (ซิ้งค์)…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0029
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
465 ฿
-เหล็กกล่อง 1 1/4 x 1 1/4 1.5 มิล (ซิ้งค์)…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0027
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
315 ฿
-เหล็กกล่อง 1"*1" แดง 1.5 มิล (ซิ้งค์) [5+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0026
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
185 ฿
-เหล็กกล่อง 3"*1"1/2 ส้ม 1.8 มิล (ซิ้งค์) [1…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0025
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
705 ฿
-เหล็กกล่อง 1"1/2*1"1/2 เหลือง 1.2 มิล (ซิ้งค…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0024
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
193 ฿
-เหล็กกล่อง 4"*4" 2 มิล  ซิ้งค์[33+-] ม่วง
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0023
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1500 ฿
-เหล็กกล่อง 2"*2" 1.2 มิล เหลือง (ซิ้งค์) [1…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0022
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
290 ฿
-เหล็กกล่อง 4"*4" 1.5 มิล  ซิ้งค์[24-25+-] แด…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0021
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
810 ฿
-เหล็กกล่อง 3/4 แดง 1.5 มิล ซิ้ง [4-5]
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0020
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
200 ฿
-เหล็กกล่อง 4"*2" 1.8 มิล  ซิ้งค์ [19-20 +-] …
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0019
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
899 ฿
-เหล็กกล่อง 2"*1" 1.5 มิล  ซิ้งค์[8+-] แดง
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0017
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
369 ฿
-เหล็กกล่อง 4"*4" 1.8 มิล  ซิ้งค์ [27 +-] ฟ้า
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0016
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1525 ฿
-เหล็กกล่อง 3"*3" 1.8 มิล  ซิ้งค์[21]  ฟ้า
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0015
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1015 ฿
-เหล็กกล่อง 3"*1"1/2 แดง 1.5 มิล (ซิ้งค์)  [1…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0014
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
415 ฿
-เหล็กกล่อง 2"*1" ชมพู 1.4 มิล (ซิ้งค์) [8.…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0013
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
210 ฿
-เหล็กกล่อง 2"*1" เหลือง 1.2 มิล (ซิ้งค์) [6…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
305 ฿
เหล็กกล่อง 2"*2" 1.5 มิล  ซิ้งค์[12+-] แดง
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0008
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
385 ฿
-เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4 (1.2มิล)(ซิ้งค์)  เ…
 • รหัสสินค้า : 01-02-019-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
180 ฿
-เหล็กกล่อง 1"*1" ฟ้า 1.6 มิล [5]
 • รหัสสินค้า : 01-02-005-0191
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
187 ฿
เหล็กกล่อง 3" x 1"1/2 (3.2 มิล)  เขียว  [29-3…
 • รหัสสินค้า : 01-02-005-0186
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
830 ฿