logo
ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง ด้วยราคาที่คุณพอใจ
ค้นหา
ยี่ห้อ
ขนาด
ราคา
฿
-
฿
ล้างค่าเหล็กแบน 2"1/2 เหลือง 3 หุน (9 มิล) [27]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0042
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
880 ฿
-เหล็กแบน 1 " 9 มิล
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0041
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
290 ฿
-เหล็กแบน 2"1/2 นิ้ว (6มิล) 2หุน  พ่นม่วง  [1…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0040
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
410 ฿
เหล็กแบน 4 หุน 3/16 พ่นเขียว (หุนครึ่ง) [2+ -…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0039
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
53 ฿
-เหล็กแบน 2"1/2 เหลือง 3 หุน (9 มิล) [27]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0038
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
610 ฿
-เหล็กแบน 4 หุน [1.4]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0037
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
44 ฿
-เหล็กแบน 1" เหลือง หุนครึ่ง (4 มิล) [4.7]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0036
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
130 ฿
-เหล็กแบน 5" นิ้ว 3/8 มิล (3 หุน) พ่นฟ้า[54-5…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0027
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1280 ฿
-เหล็กแบน 12 นิ้ว (6มิล) 2หุน  พ่นแดง  [82]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0026
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1890 ฿
-เหล็กแบน 12 นิ้ว (8มิล)  พ่นเหลือง-ฟ้า  [114…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0025
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2650 ฿
-เหล็กแบน 12 นิ้ว (10มิล)  พ่นฟ้า  [142]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0024
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
3240 ฿
-เหล็กแบน 10 นิ้ว (3/8มิล) 3หุน  พ่นแดง  [106…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0023
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2730 ฿
-เหล็กแบน 10 นิ้ว (6มิล) 2หุน  พ่นเหลือง  [68…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0022
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1550 ฿
-เหล็กแบน 10 นิ้ว (8มิล)  พ่นม่วง  [95]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0021
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2190 ฿
-เหล็กแบน 6 นิ้ว (6มิล) 2หุน  พ่นเขียว  [41]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0020
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1230 ฿
-เหล็กแบน 6 นิ้ว  (3มิล)  พ่นฟ้า
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0019
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
568 ฿
-เหล็กแบน 5 นิ้ว  (3มิล)   พ่นแดง
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0018
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
515 ฿
-เหล็กแบน 4 นิ้ว (9มิล) 3หุน  พ่นแดง  [42-43]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0017
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1100 ฿
-เหล็กแบน 2"1/2 นิ้ว (6มิล) 2หุน  พ่นม่วง  [1…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0016
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
480 ฿
-เหล็กแบน 2 นิ้ว (1/8มิล) 1หุน  พ่นส้ม  [5.7]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0015
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
160 ฿
-เหล็กแบน 2 นิ้ว (6มิล) 2หุน  พ่นขาว  [13+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0014
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
360 ฿
-เหล็กแบน 1"1/2 นิ้ว (4มิล)  พ่นฟ้า  [6.9]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0013
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
180 ฿
-เหล็กแบน 8 นิ้ว หุนครึ่ง (4มิล)  พ่นขาว  [39…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0012
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
900 ฿
เหล็กแบน 2 นิ้ว 3/8 มิล (3 หุน) พ่นเขียว [ 2…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0035
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
540 ฿
เหล็กแบน 3 (9 มิล) 3หุน แดง  [31+ -]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0034
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
830 ฿
เหล็กแบน 21/2 นิ้ว (6มิล) 2หุน  พ่นม่วง  [18+…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0033
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
665 ฿
เหล็กแบน 11/2 นิ้ว (6มิล)  พ่นขาว  [10-11]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0032
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
290 ฿
เหล็กแบน 11/2 นิ้ว (4มิล)  พ่นฟ้า  [6.9]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0031
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
195 ฿
เหล็กแบน 2 (4 มิล) 1 หุนครึ่ง พ่นฟ้า 9.31
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0030
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
255 ฿
เหล็กแบน 2 นิ้ว 1/8 มิล 1 หุน พ่นเหลือง…
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0029
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
220 ฿
เหล็กแบน 4 นิ้ว 10 มิล [47.50]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0028
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1260 ฿
เหล็กแบน 6 (6 มิล) 2หุน เขียว [41]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0011
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1230 ฿
เหล็กแบน 3 (6 มิล) 2หุน ฟ้า [21]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
650 ฿
เหล็กแบน 3 ขาว 4 มิล  [14]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0009
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
410 ฿
เหล็กแบน 4 ฟ้า 2 หุน (6 มิล) [28.2]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0008
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
590 ฿
เหล็กแบน 21/2 เหลือง 3 หุน (9 มิล) [27]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
630 ฿
เหล็กแบน 2 ขาว 2 หุน (6 มิล) [13+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
450 ฿
เหล็กแบน 11/2 เขียว 1/8 [5+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
130 ฿
เหล็กแบน 1 ฟ้า (6 มิล) [6.8]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
185 ฿
เหล็กแบน 1 เหลือง หุนครึ่ง (4 มิล) [4.7]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
140 ฿
เหล็กแบน 1 แดง (1/8 มิล) [3+-]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
120 ฿
เหล็กแบน 4 หุน [1.4]
 • รหัสสินค้า : 01-02-007-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
49 ฿