logo
ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง ด้วยราคาที่คุณพอใจ
ค้นหา
ยี่ห้อ
ขนาด
ราคา
฿
-
฿
ล้างค่าสังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 10 ฟุต TIW
 • รหัสสินค้า : 03-20-012-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
178 ฿
สังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 8 ฟุต TIW
 • รหัสสินค้า : 03-20-012-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
143 ฿
สังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 7 ฟุต TIW
 • รหัสสินค้า : 03-20-012-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
125 ฿
สังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 6 ฟุต TIW
 • รหัสสินค้า : 03-20-012-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
107 ฿
สังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 5 ฟุต TIW (กว้าง 72…
 • รหัสสินค้า : 03-20-012-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
89 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 10 ฟุต TIW
 • รหัสสินค้า : 03-20-011-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
126 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 9 ฟุต TIW
 • รหัสสินค้า : 03-20-011-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
113.4 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 8 ฟุต TIW
 • รหัสสินค้า : 03-20-011-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
100.8 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 7 ฟุต TIW
 • รหัสสินค้า : 03-20-011-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
88.2 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 6 ฟุต TIW
 • รหัสสินค้า : 03-20-011-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
75.6 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 5 ฟุต TIW…
 • รหัสสินค้า : 03-20-011-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
63 ฿
สังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 10 ฟุต
 • รหัสสินค้า : 03-20-007-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
178 ฿
สังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 9 ฟุต พ่นน้ำเงิน
 • รหัสสินค้า : 03-20-007-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
162 ฿
สังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 8 ฟุต พ่นแดง
 • รหัสสินค้า : 03-20-007-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
143 ฿
สังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 7 ฟุต พ่นเหลือง
 • รหัสสินค้า : 03-20-007-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
125 ฿
สังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 6 ฟุต พ่นขาว
 • รหัสสินค้า : 03-20-007-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
107 ฿
สังกะสีเขียวลอนเหลี่ยม 5 ฟุต (กว้าง 72 ซม.…
 • รหัสสินค้า : 03-20-007-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
89 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 10 ฟุต 3S
 • รหัสสินค้า : 03-20-005-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
126 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 9 ฟุต พ่นน้ำเงิน 3S
 • รหัสสินค้า : 03-20-005-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
113.4 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 8 ฟุต พ่นแดง
 • รหัสสินค้า : 03-20-005-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
100.8 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 7 ฟุต พ่นเหลือง 3S
 • รหัสสินค้า : 03-20-005-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
88.2 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 6 ฟุต พ่นขาว 3S
 • รหัสสินค้า : 03-20-005-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
75.6 ฿
สังกะสีร่องเล็ก 5 ฟุต 3S (กว้าง 63 ซม.)
 • รหัสสินค้า : 03-20-005-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
63 ฿
สังกะสีเรียบปักสูง 120 ซม.ยาว 8 ฟุต#28x4x8
 • รหัสสินค้า : 03-20-003-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
375 ฿
สังกะสีเรียบปักสูง 90 ซม.ยาว 8 ฟุต#28x3x8(ฟ้า…
 • รหัสสินค้า : 03-20-003-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
275 ฿
สังกะสีเรียบปักสูง 90 ซม.ยาว 8 ฟุต#35x3x8 ชมพ…
 • รหัสสินค้า : 03-20-003-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
190 ฿
สังกะสีเรียบปักสูง 90 ซม.ยาว 8 ฟุต#33x3x8(พ่น…
 • รหัสสินค้า : 03-20-003-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
190 ฿
สังกะสีเรียบปักสูง 90 ซม.ยาว 6 ฟุต#35x3x6(แดง…
 • รหัสสินค้า : 03-20-003-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
145 ฿
สังกะสีเรียบปักต่ำ 12 ฟุต#35x2.5x12(ม่วง)
 • รหัสสินค้า : 03-20-001-0008
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
200 ฿
สังกะสีเรียบปักต่ำ 11 ฟุต #35 x 2.5 x 11 (ขาว…
 • รหัสสินค้า : 03-20-001-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
195 ฿
สังกะสีเรียบปักต่ำ 10 ฟุต #35 x 2.5 x 10 (ฟ้า…
 • รหัสสินค้า : 03-20-001-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
170 ฿
สังกะสีเรียบปักต่ำ 9 ฟุต #35 x 2.5 x 9 (ดำ)
 • รหัสสินค้า : 03-20-001-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
160 ฿
สังกะสีเรียบปักต่ำ 8 ฟุต #35 x 2.5 x 8 (เขีย…
 • รหัสสินค้า : 03-20-001-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
140 ฿
สังกะสีเรียบปักต่ำ 7 ฟุต #35 x 2.5 x 7(เหลือ…
 • รหัสสินค้า : 03-20-001-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
130 ฿
สังกะสีเรียบปักต่ำ 6 ฟุต#35 x 2.5 x 6(1:20)(…
 • รหัสสินค้า : 03-20-001-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
125 ฿
สังกะสีเรียบปักต่ำ 5 ฟุต#35 x 2.5 x 5(1:)(ชม…
 • รหัสสินค้า : 03-20-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : แผ่น
110 ฿