logo
ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง ด้วยราคาที่คุณพอใจ
ค้นหา
ยี่ห้อ
ขนาด
ราคา
฿
-
฿
ล้างค่าหลอดซุปเปอร์ลักซ์ ฟิลิปส์ 60 W เกลียว (ขุ่น)
 • รหัสสินค้า : 08-57-003-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
25 ฿
หลอดซุปเปอร์ลักซ์ ฟิลิปส์ 40 W
 • รหัสสินค้า : 08-57-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
27 ฿
หลอดซุปเปอร์ลักซ์ ฟิลิปส์ 40 W เกลียว (ขุ่น)
 • รหัสสินค้า : 08-57-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
25 ฿
หลอดซุปเปอร์ลักซ์ ฟิลิปส์ 25 W
 • รหัสสินค้า : 08-57-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
25 ฿
หลอดซุปเปอร์คุ้ม ฟิลิปส์ 14 W warm white
 • รหัสสินค้า : 08-56-003-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
87 ฿
หลอดซุปเปอร์คุ้ม ฟิลิปส์ 14 W coolday light
 • รหัสสินค้า : 08-56-003-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
87 ฿
หลอดซุปเปอร์คุ้ม ฟิลิปส์ 11 W warm white
 • รหัสสินค้า : 08-56-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
80 ฿
หลอดซุปเปอร์คุ้ม ฟิลิปส์ 11 W coolday light
 • รหัสสินค้า : 08-56-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
0 ฿
หลอดซุปเปอร์คุ้ม ฟิลิปส์ 8 W warm white
 • รหัสสินค้า : 08-56-001-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
85 ฿
หลอดซุปเปอร์คุ้ม ฟิลิปส์ 8 W coolday light
 • รหัสสินค้า : 08-56-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
80 ฿
หลอด TORNADO ฟิลิปส์ 11 วัตต์ คูลเดย์ไลท์
 • รหัสสินค้า : 08-55-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
115 ฿
ชุดนีออนวง ฟิลิป 32W (เซต)
 • รหัสสินค้า : 08-38-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
220 ฿
หลอดนีออนวง ฟิลิป 32W
 • รหัสสินค้า : 08-37-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
65 ฿
ชุดหลอดพานาเซ็ท พานาโซนิค 36/40W
 • รหัสสินค้า : 08-32-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
220 ฿
ชุดหลอดนีออน ฟิลิป 40W มอก. (ธรรมดา มีบัลลาส)
 • รหัสสินค้า : 08-32-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
0 ฿
พานาโซนิคมินิเซ็ท 18/20W
 • รหัสสินค้า : 08-31-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
180 ฿
ชุดหลอดพานาเซ็ท พานาโซนิค 18/20W
 • รหัสสินค้า : 08-31-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
190 ฿
ชุดหลอดนีออน ฟิลิปฟูลเซ็ท 20W (ธรรมดามีบัลลาส…
 • รหัสสินค้า : 08-31-001-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
0 ฿
ชุดหลอดนีออน ฟิลิป 20W (ธรรมดา มีบัลลาส)(ป้าย…
 • รหัสสินค้า : 08-31-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
195 ฿
หลอดนีออน พานาโซนิค 36w/40w
 • รหัสสินค้า : 08-26-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
38 ฿
หลอดนีออน ฟิลิป 36W/40W
 • รหัสสินค้า : 08-26-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
45 ฿
หลอดนีออน พานาโซนิค 18w/20w
 • รหัสสินค้า : 08-25-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
32 ฿
หลอดนีออน ฟิลิป 18W/20W (LifeMax)
 • รหัสสินค้า : 08-25-001-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
35 ฿
หลอดนีออน ฟิลิป 18W/20W (ซุปเปอร์ ขั้วเขียว)
 • รหัสสินค้า : 08-25-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
0 ฿
หลอดไฟ ลิเก ฟิลิป ML 160W
 • รหัสสินค้า : 08-21-001-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
120 ฿
หลอด LED T8 19W Liton รุ่น SABER
 • รหัสสินค้า : 08-18-006-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
110 ฿
ชุดหลอด LED T8 10W Liton รุ่น SABER
 • รหัสสินค้า : 08-18-006-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
100 ฿
หลอด LED T8 10W Liton รุ่น SABER
 • รหัสสินค้า : 08-18-006-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
75 ฿
ชุดหลอด LED T8 19W Liton รุ่น SABER
 • รหัสสินค้า : 08-18-006-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
135 ฿
หลอดไฟ LED พานาโซนิค (Neo) ขนาด 20 W 
 • รหัสสินค้า : 08-18-001-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
165 ฿
หลอดไฟ LED พานาโซนิค (Neo) 7W สี Day Light
 • รหัสสินค้า : 08-18-001-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
85 ฿
หลอดไฟ Panasonic LED SET G13 ขนาด 8 W (เดย์ไล…
 • รหัสสินค้า : 08-18-001-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชุด
165 ฿
หลอดไฟ LED พานาโซนิค (Neo) ขนาด 15 W 
 • รหัสสินค้า : 08-18-001-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
145 ฿
หลอดไฟ LED ขนาด 9 W (คลูเดย์ไลท์)
 • รหัสสินค้า : 08-18-001-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
90 ฿
หลอดตะเกียบ ฟิลลิป Tornado 11W สี Day Light
 • รหัสสินค้า : 08-10-001-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
115 ฿
หลอดตะเกียบ พานาโซนิค 14 วัตต์
 • รหัสสินค้า : 08-09-002-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
85 ฿
หลอดตะเกียบ พานาโซนิค 18 วัตต์ Cool Day Light
 • รหัสสินค้า : 08-09-002-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
95 ฿
หลอดตะเกียบ SOFT WARM พานาโซนิค 8 วัตต์
 • รหัสสินค้า : 08-09-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
75 ฿
หลอดไฟ กลม ฟิลิป เขี้ยว ธรรมดา 40W
 • รหัสสินค้า : 08-07-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
17 ฿
หลอดไฟ กลม ฟิลิป เขี้ยว ธรรมดา 25W
 • รหัสสินค้า : 08-06-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
17 ฿
หลอด ฟิลิปส์ ML 160 วัตต์
 • รหัสสินค้า : 08-04-003-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
120 ฿
หลอดไฟ ฟิลิป ซุปเปอร์ลักซ์ 60W
 • รหัสสินค้า : 08-04-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
25 ฿
หลอดไฟ กลม ฟิลิป เกลียว ธรรมดา 40W
 • รหัสสินค้า : 08-03-001-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
17 ฿
หลอดไฟ ฟิลิป ซุปเปอร์ลักซ์ 40W
 • รหัสสินค้า : 08-03-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
25 ฿
หลอดไฟ กลม ฟิลิป ซุปเปอร์ลักซ์ 25W
 • รหัสสินค้า : 08-02-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : หลอด
25 ฿