logo
ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง ด้วยราคาที่คุณพอใจ
ค้นหา
ยี่ห้อ
ขนาด
ราคา
฿
-
฿
ล้างค่า-ทรายถม (ลำใหญ่)
 • รหัสสินค้า : 01-05-002-0009
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำใหญ่
1750 ฿
-ทรายถม (ลำเล็ก)
 • รหัสสินค้า : 01-05-002-0008
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำเล็ก
1200 ฿
-ทรายถม (คิว เมตร)
 • รหัสสินค้า : 01-05-002-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : คิว เมตร
330 ฿
-ทรายละเอียด (ลำใหญ่)
 • รหัสสินค้า : 01-05-002-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำใหญ่
3500 ฿
-ทรายละเอียด (ลำเล็ก)
 • รหัสสินค้า : 01-05-002-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำเล็ก
2100 ฿
-ทรายละเอียด (คิว เมตร)
 • รหัสสินค้า : 01-05-002-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : คิว เมตร
620 ฿
-ทรายก่อ (ลำใหญ่)
 • รหัสสินค้า : 01-05-002-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำใหญ่
2300 ฿
-ทรายก่อ (ลำเล็ก)
 • รหัสสินค้า : 01-05-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำเล็ก
1400 ฿
-ทรายก่อ (คิว เมตร)
 • รหัสสินค้า : 01-05-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : คิว เมตร
430 ฿
-หินฝุ่น (ลำใหญ่)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0021
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำใหญ่
2000 ฿
-หินฝุ่น (ลำเล็ก)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0020
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำเล็ก
1200 ฿
-หิน 3/8 นิ้ว (ลำเล็ก)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0018
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำเล็ก
1950 ฿
-หิน 3/8 นิ้ว (ลำใหญ่)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0019
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำใหญ่
3250 ฿
-หิน 3/8 นิ้ว (คิว เมตร)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0017
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : คิวเมตร
620 ฿
-หิน 3/4 นิ้ว (ลำใหญ่)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0016
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำใหญ่
3350 ฿
-หิน 3/4 นิ้ว (ลำเล็ก)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0015
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำเล็ก
2100 ฿
-หิน 3/4 นิ้ว (คิว เมตร)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0014
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : คิว เมตร
650 ฿
-หินคลุก
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0013
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : คิว เมตร
350 ฿
-หินคลุก (ลำเล็ก)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0009
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำเล็ก
1400 ฿
หิน 1 นิ้ว (ลำใหญ่)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0012
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำใหญ่
2950 ฿
หิน 1 นิ้ว(ลำเล็ก)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0011
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำเล็ก
1790 ฿
หิน 1 นิ้ว(คิว เมตร)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : คิวเมตร
650 ฿
หินคลุก (ลำใหญ่)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0008
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำใหญ่
2200 ฿
หินฝุ่น (ขายเป็นคิว)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : คิวเมตร
400 ฿
หิน 3/8 นิ้ว (ลำใหญ่)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำใหญ่
3350 ฿
หิน 3/8 นิ้ว (ลำเล็ก)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำเล็ก
2100 ฿
หิน 3/8 นิ้ว (คิว เมตร)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : คิวเมตร
650 ฿
หิน 3/4 นิ้ว (ลำใหญ่)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำใหญ่
3350 ฿
หิน 3/4 นิ้ว (ลำเล็ก)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ลำเล็ก
2100 ฿
หิน 3/4 นิ้ว (คิว เมตร)
 • รหัสสินค้า : 01-05-001-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : คิวเมตร
650 ฿
หินฝุ่น
 • รหัสสินค้า : -
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ :
280 ฿
หิน 3/8 นิ้ว (หินเกล็ด)
 • รหัสสินค้า : -
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ :
580 ฿
หิน 3/4 นิ้ว
 • รหัสสินค้า : -
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ :
600 ฿