logo
ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง ด้วยราคาที่คุณพอใจ
ค้นหา
ยี่ห้อ
ขนาด
ราคา
฿
-
฿
ล้างค่าฝาครอบบาง 3 - ตราช้าง (1กล่อง:45)
 • รหัสสินค้า : 02-12-005-0011
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
28 ฿
ฝาครอบบาง 4 - ตราช้าง (1กล่อง:35)
 • รหัสสินค้า : 02-12-005-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : ชิ้น
52 ฿
ท่อ PVC 12" ชั้น 8.5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-10-002-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
5340 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 13.5 เรียบ ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-09-003-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
3485 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 8.5 เรียบ ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-09-003-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2180 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 5 เรียบ ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-09-003-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1355 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 13.5 บานหัว ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-09-003-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
3485 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 8.5 บานหัว ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-09-003-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2180 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 5 บานหัว ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-09-003-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1355 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 8.5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-09-002-0008
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2620 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-09-002-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1630 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 13.5 เรียบ วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-09-002-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
3485 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 8.5 เรียบ วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-09-002-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2180 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 5 เรียบ วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-09-002-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1355 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 13.5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-09-002-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
3485 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 8.5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-09-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2180 ฿
ท่อ PVC 8" ชั้น 5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-09-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1335 ฿
ท่อ PVC 6" ชั้น 13.5 เรียบ ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-08-003-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2050 ฿
ท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 เรียบ ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-08-003-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1355 ฿
ท่อ PVC 6" ชั้น 5 เรียบ ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-08-003-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
905 ฿
ท่อ PVC 6" ชั้น 13.5 บานหัว ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-08-003-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2050 ฿
ท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 บานหัว ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-08-003-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1355 ฿
ท่อ PVC 6" ชั้น 5 บานหัว ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-08-003-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
905 ฿
ท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-08-002-0009
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1630 ฿
ท่อ PVC 6" ชั้น 5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-08-002-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1090 ฿
-ท่อ PVC 6" ชั้น 13.5 เรียบ วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-08-002-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
2050 ฿
-ท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 เรียบ วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-08-002-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1355 ฿
-ท่อ PVC 6" ชั้น 5 เรียบ วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-08-002-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
905 ฿
-ท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-08-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1355 ฿
ท่อ PVC 6" ชั้น 5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-08-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
905 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ KSP
 • รหัสสินค้า : 02-06-009-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
640 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 บานหัว VNT
 • รหัสสินค้า : 02-06-008-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
640 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 บานหัว (เซาะร่อง)  ตราช้า…
 • รหัสสินค้า : 02-06-006-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
579 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 13.5 เรียบ ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-06-003-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
965 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 เรียบ ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-06-003-0005
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
640 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 5 เรียบ ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-06-003-0004
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
425 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 13.5 บานหัว ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-06-003-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
965 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 บานหัว ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-06-003-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
640 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 5 บานหัว ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-06-003-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
425 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-06-002-0012
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ :
768 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 13.5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-06-002-0011
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
1160 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 บานหัว (เซาะร่อง) วอเตอร์…
 • รหัสสินค้า : 02-06-002-0010
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
768 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-06-002-0009
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
510 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 บานหัว (เซาะร่อง) วอเตอร์…
 • รหัสสินค้า : 02-06-002-0007
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
640 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 13.5 เรียบ วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-06-002-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
965 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-06-002-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
768 ฿
ท่อ PVC 4" ชั้น 5 บานหัว วอเตอร์ไพพ์
 • รหัสสินค้า : 02-06-002-0001
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
510 ฿
ท่อ PVC 3" ชั้น 5 บานหัว ตราVNT
 • รหัสสินค้า : 02-05-008-0003
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
265 ฿
ท่อ PVC 3" ชั้น 5 ปลายเรียบ ตราVNT
 • รหัสสินค้า : 02-05-008-0002
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
265 ฿
ท่อ PVC 3" ชั้น 13.5 เรียบ ตรานก
 • รหัสสินค้า : 02-05-003-0006
 • ยี่ห้อ : -
 • หน่วยนับ : เส้น
600 ฿